Hostingfaciliteter

pil.dk's hostingfaciliteter giver din server de bedste muligheder for at være i luften 24 timer i døgnet ugens 7 dage. Den fysiske sikkerhed er i top med skalsikring på højt niveau - både hvad angår fysisk indtrængen og brandsikring.

I overskrifter tilbyder pil.dk bl.a.

  • Internetforbindelser uden kapacitetsgrænser
  • Driftsmiljø med optimal sikkerhed mod nedbrud
  • 24 timers overvågning og service
  • Kontrolleret temperatur og luftfugtighed
  • Inergén anlæg (brandbekæmpelse)
  • Alt udstyr tilsluttet UPS og diesel nødgenerator til strøm-backup
  • Daglig backup
  • Mulighed for placering af meget vitale services på to forskellige fysiske lokationer

Fysiske forhold

pil.dk's hostingfaciliteter er beliggende i Aarhus.

Installationsmiljøet er fysisk sikret mod tyveri med låsesystemer og alarm samt brandsikring. Ligeledes er vi forsikringsmæssigt dækket mod tyveri, hærværk samt almindelig brand- og vandskader mm. Denne dækning er dog subsidiær i forhold til evt. anden forsikringsdækning.

Hostingcentret er i SKAFOR-sikringsklasse RØD. SKAFOR er en klassificering af produkter inden for mekanisk sikring. Der er fire grupper med rød som den bedste. Hostingcentret overstiger langt kravene til den højeste klassifikation.

Fuld redundans

Et nøglebegreb ved høj driftstabilitet er redundans. pil.dk's hostingfaciliteter er derfor udstyret med fuld redundans i såvel driftsmiljø som i den direkte adgang til internets backbone. Det vil sige, at erstatningsudstyr eller alternative forbindelser er klar til at tage over, hvis der sker nedbrud. Der er ingen øvre kapacitetsgrænser af nogen art.

Også forsyning af strøm og køling er naturligvis redundant.

Kvalitetshardware i alle led

pil.dk får IP connectivity via Cisco og Juniper routere.

Det interne net håndteres af HP switche.

Alle servere (Sun Fire og SuperMicro) er bestykket med kvalitetshukommelse, raid, hotswap kvalitetsdiske, etc. etc.. Vi har spareparts af alt liggende, og desuden står hotspareservere klar til at overtage i givet fald det skønnes nødvendigt.

Høj service med personlige kontakter

En server hos pil.dk er dog ikke bare teknik. Vi har en klart defineret målsætning om til enhver tid at levere den bedst tænkelige service og support. Der sidder altid yderst kompetente konsulenter og teknikere parat til at servicere dig.

Oppetidsgaranti & SLA

Som standard tilstræber pil.dk en oppetid på 100% på infrastrukturen i hostingcentret. Tilgængelighed infrastrukturmæssigt tilstræbes nationalt at udgøre min. 99,9% pr. måned - tilsvarende gælder internationalt min. 98% pr. måned.

pil.dk kan tilbyde såvel forhandlere som slutkunder 99,9+ Service Level Agreement (SLA) på alle tekniske installationer.

Vi ser frem til at hjælpe dig.

Tag en snak med os